ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING

MESTO GDE SE MOŽE STEĆI VELIKO ISKUSTVO, STRUČNO ZNANJE I LEPE USPOMENE Zadovoljstvo rada na velikim i kompleksnim projektima od značaja za društvo, mogućnost napredovanja u profesionalnom smislu kako tehničkom tako i organizacionom, kolektiv koji podržava i podstiče znanje, zalaganje, istrajnost i upornost u realizaciji postavljenih zadataka, kao i kreativnost i želju za naredovanjem, samo…

ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING

MESTO GDE SE MOŽE STEĆI VELIKO ISKUSTVO, STRUČNO ZNANJE I LEPE USPOMENE Zadovoljstvo rada na velikim i kompleksnim projektima od značaja za društvo, mogućnost napredovanja u profesionalnom smislu kako tehničkom tako i organizacionom, kolektiv koji podržava i podstiče znanje, zalaganje, istrajnost i upornost u realizaciji postavljenih zadataka, kao i kreativnost i želju za naredovanjem, samo…

ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING

MESTO GDE SE MOŽE STEĆI VELIKO ISKUSTVO, STRUČNO ZNANJE I LEPE USPOMENE Zadovoljstvo rada na velikim i kompleksnim projektima od značaja za društvo, mogućnost napredovanja u profesionalnom smislu kako tehničkom tako i organizacionom, kolektiv koji podržava i podstiče znanje, zalaganje, istrajnost i upornost u realizaciji postavljenih zadataka, kao i kreativnost i želju za naredovanjem, samo…

ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNjU LUKSUZNOG STAMBENOG KOMPLEKSA U NOVOJ VAROŠI U postupku javnih nabavki Urbanizam i arhitektura a.d. dobila je posao na izradi tehničke dokumentacije za potrebe izvođenja radova na izgradnji stambenog kompleksa u Novoj Varoši za naručioca – Opštinu Nova Varoš. Ugovorena je izrada Idejnog rešenja sa 3D prezentacijom, gde će Idejnim rešenjem…

ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING

IZGRADNJA ZAHTEVNIH BETONSKIH KONSTRUKCIJA U NEPOVOLjNIM GEOLOŠKIM USLOVIMA Brana Đedra nalazi se u severoistočnom Alžiru, u blizini grada Souk Ahras i granice sa Tunisom, na ušću reka Hamam i Akiba. Brana od kamenog nabačaja sa uzvodnim betonskim ekranom, visine oko 65m i dužine oko 450m u kruni brane izvodi se po rešenjima iz Glavnog projekta…

ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA

ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA POTISALA 3 UGOVORA SA KOMPANIJOM ATLANTIC ŠTARK U novembru 2021, nakom nekoliko meseci pregovora, Energoprojekt Industrija a.d. potpisala je 3 ugovora o saradnji sa Atlantic Štark-om na tri nova projekta: Renomirana kompanija Atlantic Štark, članica uspešne Atlantic grupacije, prepoznala je Energoprojekt Industriju kao odgovornu i pouzdanu kompaniju s višedecenijskim iskustvom u projektovanju industrijskih…

ENERGOPROJEKT

NOVI STAMBENI KOMPLEKS „KOSA KVART“ MESTO HUMANOG I UDOBNOG STANOVANJA Energoprojekt je započeo realizaciju novog stambenog kompleksa „KOSA KVART“ na Bežanijskoj kosi, još jednog u nizu objekata moderne arhitekture i visokog kvaliteta realizacije. „KOSA KVART“, kompleks namenjen isključivo stanovanju, nalazi se u izdvojenom, mirnom delu naselja Bežanijska kosa, na samom obronku brda, na visoravni sa…

ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING

STRATEŠKI OBJEKAT REGIONA U SVETLU IZAZOVA ENERGETIKE I EKOLOGIJE Hidroelektrana Komarnica je tema o kojoj se decenijama priča. Objekat koji svaki put biva pod lupom stručne javnosti i stanovništva izazivajući uvek oprečne reakcije svih (ne)zainteresovanih strana. Ideja o izgradnji ovog energetskog objekta na istoimenoj reci prvi put se javila još sedamdesetih godina prošlog veka. Reka…

ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING

ZAVRŠEN GLAVNI PROJEKAT BRANE SIDI NASER U VILAJI EL BAJAD U ALŽIRU Energoprojekt Hidroinženjering a.d. je uspešno završio ugovor: Studija glavnog projekta brane Sidi Naser  (Sidi Naceur) u vilaji El Bajad (El Bayadh), u Alžiru. Predmet ugovora je izrada Glavnog projekta sa tenderskom dokumentacijom za realizaciju brane Sidi Naser u vilaji El Bajad. Naručilac posla…

ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA

ČETIRI NOVA UGOVORA SA MINISTARSTVOM PRAVDE O IZRADI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U četvrtom kvartalu 2021. godine Urbanizam i arhitektura a.d. je sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Republike Srbije zaključila četiri nova ugovora o izradi tehničke dokumentacije. Za potrebe rušenja postojećeg objekta i projektovanja novog paviljona u krugu postojećeg zatvora u Sremskoj Mitrovici, ugovorena je…

ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA

U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI DOBIJENA JE IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU ZGRADE PRAVOSUDNIH ORGANA U KRUŠEVCU Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. je kao nosilac posla, zajedno sa članicama grupe ponuđača Energoprojekt Entel-om a.d. i Elektroprojektom doo iz Subotice, u otvorenom postupku javnih nabavki, dobila posao na izradi tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade pravosudnih organa u…

ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA

IZVOĐENJE CENTRALNOG RASHLADNOG SISTEMA ZA JOHNSON ELECTRIC Potpisivanjem ugovora za izradu projektne dokumentacije za izvođenje centralnog rashladnog sistema za hlađenje procesne vode unutar postojećeg pogona fabrike u kompleksu Johnson Electric, započeta je saradnja s ovim gigantom u oblasti proizvodnje električne i elektronske opreme za motorna vozila. Kompanija Johnson Electric već godinama uspešno posluje u Nišu…

Deponija Vinča sa postrojenjem za proizvodnju energije iz otpada

Tehnički podaci: Približni ukupni kapacitet koji je potreban za svaku fazu deponovanja iznosi: stara deponija: 11.840.000 m3; nova deponija: 6.202.000 m3 (privremena deponija: 722.000 m3; deponija neprerađenog otpada: 4.010.000 m3; deponija za ostatake nastale nakon tretmana: 1.470.000  m3) Usluga:EPC ugovor za projektovanje i izvođenje  dela građevinskih radova; Zemlja: Srbija Klijent: Beo čista energija doo Status…

Izgradnja aneksa zgrade Centra kontrole letenja sa savremenim tornjem aerodromske kontrole letenja visine 75 m, Surčin, Beograd

Tehnički podaci:Aneks zgrade Po+P+3, Novi toranj Po+P+16, visine 75 m, ukupna površina: 7.400 m2 Usluga: Projektovanje; Izrada kompletne projektne dokumentacije i studija izvodljivosti; Izvođenje građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova,  unutrašnje saobraćajnice, parking; nadzor nad izgradnjom Zemlja: Srbija Klijent: Kontrola letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) Status projekta: u toku

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd – rekonstrukcija i dogradnja terminalne zgrade sa pratećim objektima u okviru modernizacije planirane do 2025. godine

Tehnički podaci:Terminalna zgrada: Rekonstrukcija i dogradnja do 2020: 41.200 m² Planirana dogradnja do 2025: 28.000m² Toplana 44 MW sa tri-generativnim postrojenjem Postrojenje za tretman otpadnih voda: 855m3/dan Postrojenje za tretman čvrstog otpada Usluga: Projektovanje; Izrada kompletne projektne dokumentacije i studija izvodljivosti; Zemlja: Srbija Klijent: VINCI AIRPORTS SERBIA Status projekta: u toku

Obilazni put oko Zrenjanina

Tehnički podaci: Izgradnja dela obilaznog puta oko Zrenjanina u dužini od 4 km (od 4+915.11 do km 8 +600.84 sa dve kružne raskrsnice i izgradnjom mosta preko kanala Begej Usluga: Izvođenje radova; Zemlja: Srbija Klijent: JP  Putevi Srbije Status projekta: U toku

Modernizacije prerađivačkog kompleksa u NIS Rafineriji nafte Pančevo – Izgradnja novog postrojenja za duboku preradu nafte, postrojenja za odloženo koksovanje, Pančevo, Srbija

Tehnički podaci:Postrojenje za odloženo koksovanje (S-5300, DCU); sistem transporta koksa (S-5600, CHS) i prateća postrojenja/objekti za potrebe DCU 2000 t / dnevno sirovine 600 t /dnevno petrol koksa Usluga:Nostrifikacija svih projekata, izrada statičkih proračuna za betonske i čelične konstrukcije; izrada svih projekata pomoćnih objekata; konsultantske usluge;  provera i sertifikacija projekata cevovoda pod pritiskom; Zemlja: Srbija…

Deonica pruge „Straževica tunel (ulaz) – Jajinci – Mala Krsna“ na pruzi (Beograd) Rakovica – Železnički čvor K1 – Jajinci – Mala Krsna – Velika Plana i železnička stanica „Mala Krsna“

Tehnički podaci: Rekonstrukcija železničke pruge u dužini od 58 km (od km 9+896 do km 67+800) i rekonstrukcija železničke stanice „Mala Krsna“ Usluga: Izvođenje građevinskih i elektro radova; Zemlja: Srbija Klijent: Infrastrukture železnice Srbije, Beograd a.d, Status projekta: U toku

Brana Rekhouche

Tehnički podaci:Nasuta brana sa centralinim glinenim jezgorm, visina 70m Usluga: Izrada studije izvodljivosti; Zemlja: Alžir Klijent: ANBT (National Agency for Dams and Transfers) Status projekta: 2019.

Postrojenje za tretman otpadnih voda u fabrici Heineken, Zaječar

Tehnički podaci: Betonski, otvoreni i zatvoreni rezervoari, pumpno postrojenje, tehničke prostorije, server soba, laboratorije. Usluga: Izvođenje radova uključujući nabavku i isporuku mateijala,  izvođenje građevinsko-zanatskih, hidrotehničkih, elektro-energetskih, telekomunikacionih, signalnih, mašinskih i radova na internim saobraćajnicama ; Zemlja: Srbija Klijent: Heineken Srbija d.o.o Status projekta: u toku

Rekonstrukcija republičkog stadiona, Siktivkar, RF

Tehnički podaci: Osnovni i pomoćni stadion za igranje hokeja sa loptom na ledu, spoljno uređenje, tribine za oko 9.000 gledalaca Usluga: Glavni izvođač – izvođenje građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova; Zemlja: Ruska federacija Klijent: GKU Republike Komi / služba jedinog investitora Republike Komi Status projekta: u toku

Stambeni kompleks KOSA KVART na Bežanijskoj kosi u Beogradu

ENERGOPROJEKT je započeo realizaciju novog stambenog kompleksa na Bežanijskoj kosi na uglu Kolumbove i Magelanove ulice, na Novom Beogradu. Stambeni kompleks, male spratnosti (P+1+povučen sprat) je smešten u izdvojenom, mirnom delu Bežanijske kose, na pešačkoj udaljenosti od svih sadržaja ugodnog i komfornog savremenog života: škola, vrtića, prodavnica, pijace, banke, pošte, crkve. U kompleksu je projektovano…

Poslovna rešenja i outsourcing

Nudimo brojna softverska rešenja i proizvode koji su spremni za brzu i efikasnu implementaciju. Pored toga što razvijamo sopstvena rešenja, mi to radimo i za druge kroz sve popularniji “outsourcing”. Naše angažovanje u tom domenu je stalni podsetnik za zadovoljstvo naših poslovnih partnera i klijenata jer posedujemo sve organizacione i tehnološke preduslove za uspešnu uslužnu…

Upravljanje poslovnim procesima

BPM je profesionalna disciplina koja se fokusira na unapređenje korporativnih performansi kroz upravljanje i optimizaciju poslovnih procesa. Stoga se može nazvati i sistem za optimizaciju procesa. BPM rešenje prati najrazličitije procese u kompaniji, kontroliše funkcionisanje svake faze procesa, ukazuje na zastoje u toku procesa i alarmira korisnika o tome. Uz pomoć BPM-a se uspešno prati…

Sistemi za upravljanje tokovima dokumenata

Primena tehnologija za upravljanje tokovima dokumenata (DMS), osim konkurentske prednosti, svojim klijentima omogućava i brži protok informacija, bržu evidenciju, veću sigurnost i uštedu u resursima. Uz korišćenje DMS tehnologija upravljanje poslovanjem je efikasnije što čini osnov za veću profitabilnost. DMS sistem obezbeđuje uvoz i čuvanje elektronskih dokumenata, uvoz i prepoznavanje teksta i BAR koda sa…

Prodaja i održavanje hardvera i sistemskog softvera

Prodaja i održavanje hardvera i sistemskog softvera Bez savremenog i adekvatnog hardvera nijedno IT kompleksno rešenje ne može da bude uspešno i efikasno. Stoga, u našoj ponudi postoji još jedna delatnost uz koju Energoprojekt zaokružuje celovitost svoje uspešne IT ponude – prodaja i održavanje hardvera kao i održavanje celokupne IT infrastrukture preduzeća. Energoprojekt u domenu…

Samouslužno bankarstvo

Implementacija najnovijih dostignuća informatičke i telekomunikacione tehnologije u informacione bankarske sisteme uslovila je aplikaciju savremenih i modernih sistema plaćanja, poput samouslužnog bankarstva (bankomati, mobilni telefoni, on-line, off-line, samouslužni šalteri), Interneta i mobilne telefonije. Celovitost rešenja  – od različitih modela bankomata, preko univerzalnog softvera za bankomate, do rešenja za monitoring i upravljanje novcem u bankomatima omogućila…

Grafika i multimedije

U okviru Energoprojekta posluje i savremeno opremljen sektor za grafičke i multimedijalne usluge. Ovo je takođe jedna od naših delatnosti koja se iz internih okvira Energoprojekta uspešno proširila na eksterno tržište. Ovaj sektor danas pruža zaista retku i značajnu pogodnost, a to je da sve usluge i odgovore na vaše zahteve brzo i kvalitetno možete…

Tržni centar „Ada Mall“ u Beogradu, Srbija

Tehnički podaci: Površina: 94.000 m², Spratnost: 3Po+ P+4 Usluga: Urbanistički projekat; onsultantske usluge u funkciji „Lokalnog Konsultanta“ ; Izrada delova Projekta za izvođenje (PZI); izvođenje elektromašinskih radova; Zemlja: Srbija Klijent: GTC Commercial Developments d.o.o. Beograd Status projekta: 2019

Brana Soubella, Alžir

Tehnički podaci: Nasuta brana sa centralnim glinenim jezgrom, visina 67m Usluga: Izrada izvođačkog projekta, tehnička pomoć i nadzor; Zemlja: Alžir Klijent: ANBT (National Agency for Dams and Transfers) Status projekta: 2018

Brana Djedra, Alžir

Tehnički podaci: Nasuta brana sa betonskim ekranom (CFRD), visina 60 m Usluga: Projektovanje; Nadzor;Izrada izvođačkog projekta, tehnička pomoć i nadzor; Zemlja: Alžir Klijent: ANBT (National Agency for Dams and Transfers) Status projekta: u toku

Nadvišenje brane „Wala“, Jordan

Tehnički podaci: Nadvišenje postojeće kombinovane brane (centralni deo od valjanog betona sa nasutim delom na krajevima) sa sadšnjih 52m na oko 67m Usluga: Konsultantske usluge; Zemlja: Jordan Klijent: Ministry of Water and Irrigation – Jordan Valley Authority Status projekta: 2016

Rekonstrukcija brane Chavimochic, Peru

Tehnički podaci: Rekonstrukcija brane, optočnog tunela i slapišta Usluga: Izvođenje radova; Rekonstrukcija betonske derivacione brane sa optočnim tunelom, postojeceg slapišta, izgradnja dva nova prelivna polja, izgradnja nove betonske konstrukcije za postavljanje sistema metalnih zatvarača i novog mostnog krana; Zemlja: Peru Klijent: Government of La Libertad Region Status projekta: 2011

Izvođenje građevinskih radova na projektu izgradnje autoputa E 763, deonica V: Lajkovac-Ljig

Tehnički podaci: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji puta (od km 53+139.91 do km 77+118.23), dužina: 24 km, Izgradnja 4 saobraćajne i 3 zaustavne trake, 9 mostova, 6 nadvožnjaka, saobraćajna petlja „Ljig“, tunela „Brančići“ sa 2 tunelske cevi dužine od po 940 m i regulacija rečnih tokova Usluga:  Izgradnja Zemlja: Srbija Klijent: Ministarstvo građevinarstva Srbije/ China Shandong International…

Izmeštanje i regulacija korita reke Kolubare, II faza, sa pritokom Peštan i pratećom infrastrukturom, Srbija

Tehnički podaci: Dužine korita reke 2,6 km i 1,8 km, izgradnja mostova, vodozahvata, crpne stanice, 2,9 km cevovoda i 3,4 km pristupnog puta Usluga: Izmeštanje i regulaciju korita reke Kolubare i Peštan, izgradnju mosta preko dve reke, izgradnja vodozahvata, crpne stanice i cevovoda za snabdevanje tehničkom vodom, izgradnja pristupnog puta i monitoring izvedenih radova; Zemlja: Srbija Klijent:…

Rekonstrukcija infrastrukture navodnjavanja kanala Ramal Nuevo – El Arenal, Peru

Tehnički podaci: Dužina kanala : 6,9 km; Usluga: Izgradnja; Izgradnja betonskog kanala dužine 6.9 km sa pratećom infrastrukturom koju čini 38 bočnih zahvata, 2 mosta, 10 retenzija, razdelna građevina-bifurkacija i struktura za merenje protoka. Obezbeđuje navodnje 2,200 ha poljoprivrednog zemljista; Zemlja: Peru Klijent: Municipalidad Distrital de Colan, Piura Status projekta: 2013

Tunel „Straževica“, izgradnja autoputa E-75, deonica Dobanovci – Bubanj Potok, Sektor 5, Srbija

Tehnički podaci: Dužina tunela : 745 m i 115 m Usluga: Izgradnja; Izgradnja desne i leve tunelske cevi, svetlog otvora 110 m2, dva evakuaciona pešačka tunela svetlog otvora oko 25m2, regulacija Rakovičkog potoka u zoni izlaza iz tunela, rekonstrukcija Ulice 13. Oktobar u zoni ukrštanja, na ulaznoj strani tunela Zemlja: Srbija Klijent: JP Putevi Srbije a.d. Status…

Izgradnja saobraćajnice Mirijevski bulevar sa pripadajućom infrastrukturom, Srbija

Tehnički podaci: Dužina bulevara : 950 m Usluga: Izgradnja; Puštanje u rad; Izgradnja gradske ulice sa pratećom infrastrukturom: armirano-betonski potporni zid i kanalizacija, (poprečni preseci: 300×210 cm i 400×180 cm), gasovod, vodovod, sanitarna kanalizacija, odvodi za kišnicu i 110 kV dalekovode; Zemlja: Srbija Klijent: Direkcija za Građevinsko zemljište i izgradnju Beograda Status projekta: 2011

Rehabilitacija puta Luwero-Kafu, Uganda

Tehnički podaci:  Dužina: 100 km Usluga: Izgradnja; Izvođenje radova; Rehabilitacija puteva – glavne pozicije: dvostruka površinska obrada kolovoza bitumenom, mašinsku stabilizaciju, izgradnju drenažnih kanala. Unapređivanje i ojačavanje postojećeg puta i odvođenje vode sa površine kolovozne kon Zemlja: Uganda Klijent: Uganda National Roads Authority (UNRA) Status projekta: 2010

Izgradnja odbrambenih nasipa na reci Zarumilla, Peru

Tehnički podaci:  Dužina odbrambenog nasipa : 14.941,9 m Usluga: Izgradnja; Izgradnja odbrambenih nasipa duž reke Zarumilla. Kosine su rađene ugradnjom geoćelija sa betonskom ispunom, a u kritičnim zonama izgrađeni su naperi (espigoni) od gabionskih mreža ispunjenih kamenom; Zemlja: Peru Klijent: Proyecto Especial Binacional Puyango – Tumbes, Panamericana Norte, Peru Status projekta: 2010

Rekonstrukcija ulice Jurija Gagarina na delu ispod železničke pruge u Novom Beogradu sa izgradnjom železničkog mosta dužine 188 m i nasipa pruge, Srbija

Tehnički podaci: Dužina mosta : 188 m Usluga: Izgradnja; Izgradnja novog nadvožnjaka za železničku prugu (kontinualni nosač od prednapregnutog betona, dužine L = 188 m i sandučastog poprečnog preseka) sa izradom novog donjeg i gornjeg stroja železničke pruge; Zemlja: Srbija Klijent: Direkcija za Građevinsko zemljište i izgradnju Beograda Status projekta: 2010

Fabrika za proizvodnju farmaceutskih proizvoda, Akra, Gana

Tehnički podaci: 1.000.000.000 tableta / godišnje (čvrste forme); 1.000.000 l sirupa / godišnje 5.000.000 l infuzionih rastvora / godišnje neto površine P =11.000 m2; Usluga: Projektovanje; Konsalting usluge za dobijanje GMP sertifikata i Izvođenje Radova GMP kritičnih sistema; glavni izvođač za građevinske radove; Zemlja: Ghana Klijent: Ernest Chemist Ltd, Ghana Status projekta: u toku

Izgradnja Fabrike lekova Liliam Pharmaceutical (I a faza Cefalosporini), Kartum, Sudan

Tehnički podaci: Čvrste forme 12,8 mil. pak./god. Polučvrste forme 0,76 mil. pak. / god. Cefalosporini 5,4 mil. pak. / god. Sterilne tečnosti 3,15 mil. pak / god. 14.950 m² Usluga: Izrada tehničke dokumentacije izvođačkog projekta, izvođenje i opremanje, kvalifikacija GMP kritičnih instalacija i puštanje u rad fabrike lekova sa svim pratećim tehničkim sadržajima po sistemu „ključ u…

Izgradnja topionice bakra u RTB Bor, Srbija

Tehnički podaci: Kontrolna zgrada, sušilica, peć za topljenje bakra, WHB i ESP, rezervoar hladne vode, cevni most i filter Usluga: Projektovanje; Upravljanje projektima; Puštanje u rad; nabavka elektromašinskih sistema i opreme i izvođenje elektromašinskih i građevinskih radova; Zemlja: Srbija Klijent: RTB Bor, Outotec Status projekta: 2015

Izgradnja nove fabrike sumporne kiseline u RTB Bor, Srbija

Tehnički podaci: PS Konvektori, transporteri, gas za pećnicu za topljenje bakra i rukovanje konverterima tipa Pirs Smit, WESP, odeljak za kontakt, konvertor, tornjevi za apsorbciju, kompresor 4MW, predgrevač, razmenjivači toplote, građevina za jaku kiselinu, kompresor i MCC zgrada Usluga: Upravljanje projektima; izvođenje građevinskih radova, delimična isporuka opreme i materijala, izvođenje radova i montaža elektromašinskih instalacija i…

Fabrika papira STEP, Siktivkar, Rusija

Tehnički podaci: 11 objekata (na 5 lokacija) i infrastruktura. Rekonstrukcija šest objekata. Površina: 30.000m2 (zatvoreni prostor), 60.000m2 (otvoreni prostor) Usluga: Izvođenje radova; građevinski, infrastrukturni i spoljnji radovi; Zemlja: Rusija Klijent: OAO Mondi Status projekta: 2010

Sportski kompleks Centar Boksa, Aktau, Kazahstan

Tehnički podaci: Površina kompleksa cca 17.200 m2; hotel površine 4.400 m2; 295 parking mesta; multifunkcionalna sala sa tribinama za 1.500 mesta; bazen; sale za vežbanje i fitnes; prostor medicinske namene; ugostiteljsko–komercijalni sadržaj; tehnički prostori; sport Usluga: Izrada glavnog projekta; Zemlja: Kazahstan Klijent: Bokserski savez mangistauske oblasti Status projekta: 2016

Centar hematologije, Ust-Kamenogorsk, Kazahstan

Tehnički podaci: Površina: 24.000 m² Usluga: Izrada tehničke dokumentacije (eskizni projekat, studija izvodljivosti – tehnoekonomski elaborat); Zemlja: Kazahstan Klijent: Uprava za zaštitu zdravlja grada Ust -Kamenogorsk i Ministarstvo zdravlja Kazahstana Status projekta: 2016

Bolnica Sofie Medgroup, Aktau, Kazahstan

Tehnički podaci: Ukupna površina: 11.600m2 Usluga: Projektovanje; Izvođenje građevinskih, završnih, elektro-mašinskih radova, VIK radova, nabavka, isporuka i ugradnja medicinske opreme, puštanje u rad; sve po sistemu kjluč u ruke; Zemlja: Kazahstan Klijent: Clinical center Sofie Medgroup LLC Status projekta: 2015

Ambasada Republike Srbije, Abudža, Nigerija

Tehnički podaci: Površina kompleksa: 5.500m2 Površina objekata: 1.600m2 Usluga: Projektovanje; Upravljanje projektima; Izgradnja; Nabavka; Puštanje u rad; po sistemu ključ u ruke; Zemlja: Nigerija Klijent: Ministarstvo spoljnih poslova RS i Energo Nigeria ltd Status projekta: 2015

Rehabilitacija puta Kawempe-Luwero, Uganda

Tehnički podaci:  Dužina: 66 km, širine 7 m, sa bermom širine 2 m Usluga: Izvođenje radova; Rehabilitacija odabranih puteva. Unapređivanje i ojačavanje postojećeg puta i odvođenje vode sa površine kolovozne konstrukcije; Zemlja: Uganda Klijent: Uganda National Roads Authority (UNRA) Status projekta: 2009

Vetroelektrana Čibuk 1 (158 MW)

Tehnički podaci: Vetroelektrana ukupne instalisane snage 158 MW se sastoji od 57 turbina na energiju vetra pojedinačne snage  2.78 MW. Generatori vetroturbina su povezani 35kV mrežom kablova na 35/400kV trafostanicu i dalje na elektroprenosni sistem Srbije Usluga: Izrada kompletne tehničke dokumentacije   Zemlja: Srbija Klijent: Vetroelekrane Balkana d.o.o. Status projekta: 2019.

Rehabilitacija bloka B1 i projekat izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova blokova B1 i B2 termoelektrane Kostolac B, Srbija

Tehnički podaci: Rehabilitacija 348.5 MW bloka uključujući: zamenu cevnog sistema kotla i instralaciju primarnih deNOx mera ; rehabilitaciju turbinskog postrojenja; zamenu glavnih cevovoda; rekonstrukciju elektrofiltarskog postrojenja; ugradnju sistema za odsumporavanje Usluga: Tehnička podrška u vođenju projekta; Zemlja: Srbija Klijent: EPS (Elektroprivreda Srbije) i PD Termoelektrane i kopovi Kostolac doo Status projekta: 2017

Izgradnja „Postrojenja D“ za proizvodnju električne energije i pitke vode (2.800 MW, 590.000m3/dan), Katar

Tehnički podaci: Kapacitet proizvodnje el. energije: 2.400 MW; Kapacitet proizvodnje pitke vode: 590.000 m3/dan Usluga: Konsultantske usluge; – Izbor lokacije, izradu tehničkog rešenja postrojenja, pripremu tenderske dokumentacije, izbor najpovoljnijeg ponuđača i pomoć Investitoru tokom finalnih pregovora sa izabranim IPWP izvođečem; Zemlja: Katar Klijent: KAHRAMAA (Qatar General Electricity and Water Corporation) Status projekta: 2016

Izgradnja razvodnog postrojenja Ugwuaji i 330kV dvostrukog dalekovoda New Haven – Ugwuaji, Enugu, Nigerija

Tehnički podaci: Razvodno postrojenje Ugwuaji (1 x 150MVA 330/132kV i 1 x 60MVA 132/33kV) i dvostruki dalekovod 300 kV New Haven – Ugwuaji, Enugu dužine 9km Usluga: Projektovanje; Izgradnja; Nabavka; Puštanje u rad; po sistemu klujuč u ruke; Zemlja: Nigerija Klijent: Niger Delta Power Holding Company / Federal Ministry of Power and Steel Status projekta: 2014/2015

Novo energetsko snabdevanje kliničkog centra Niš, Srbija

Tehnički podaci: Kapacitet 32 MW, 3 kotla za toplu vodu, toplotna podstanica, centralni parni kotao, CMS (centralni sistem nadzora), 8 unutrašnjih topotnih instalacija, 1.8 km gradskog toplovoda, 18 podstanica Usluga: Projektovanje; Upravljanje projektima; Izgradnja; Izvođenje radova; Nabavka; Puštanje u rad; po sistemu ključ u ruke; Zemlja: Srbija Klijent: Ministarstvo zdravlja i Klinički centar Niš Status projekta: 2012

Novo energetsko snabdevanje KCS, Beograd – kogeneracija (postrojenje za kombinovanu proizvodnja toplotne i električne energije), Srbija

Tehnički podaci: Kapacitet: 1,8MWe i 1,8MWt; tri vrelovodna kotla od po 40MW, pumpna stanica daljinskog grejanja, parni kotlovi (6t/h), pomoćna kotlarnica sa 2 parna kotla (2×2,5t/h), centralni sistem upravljanja Usluga:Projektovanje; Upravljanje projektima; Izgradnja; Izvođenje radova; Nabavka; Puštanje u rad; i dvogodišnje odžavanje; Zemlja: Srbija Klijent: Ministarstvo zdravlja i Klinički centar Srbije Status projekta: 2008