Tehnički podaci: 

Usluga: Adaptacija i rekonstrukcija;

Zemlja: Srbija

Klijent: Banka Intesa ad Beograd; Srbija

Status projekta: 2017