Tehnički podaci: Kapacitet: 40.000 sedišta

Usluga: Eletro-mašinski sistemi i infrastruktura u kompleksu, telekomunikacioni sistema i oprema (projektovanje, upravljanje projektima, izvođenje radova, nabavka, puštanje u rad)

Zemlja: Nigerija

Klijent: Ministry of Housing and Urban Renewal /
Julius Berger plc (main contractor)

Status projekta: 2014