Tehnički podaci:  Dužina odbrambenog nasipa : 14.941,9 m

Usluga: Izgradnja; Izgradnja odbrambenih nasipa duž reke Zarumilla. Kosine su rađene ugradnjom geoćelija sa betonskom ispunom, a u kritičnim zonama izgrađeni su naperi (espigoni) od gabionskih mreža ispunjenih kamenom;

Zemlja: Peru

Klijent: Proyecto Especial Binacional Puyango – Tumbes, Panamericana Norte, Peru

Status projekta: 2010