Tehnički podaci:

Usluga: Izvođenje mašinski radova, nabavka, isporuka, ugradnja i puštanje u rad VIK sistema i sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije, automatika;

Zemlja: Nigerija

Klijent: Bilfinger Berger Gmbh

Status projekta: 2011