• Preko 20.000 MW instalisane snage termoelektrana
 • 10 000 MW instalisane snage hidroelektrana
 • Više od 10.000 km mreže dalekovoda
 • Preko 200 trafostanica
 • Preko 50 projekata ruralne elektrifikacije u dužini od više desetina hiljada kilometara
 • Svi projekti
 • Afrika
 • Bliski istok
 • Evropa
 • Južna Amerika
 • Svi projekti
 • Afrika
 • Bliski istok
 • Evropa
 • Južna Amerika