Tehnički podaci: Ukupna površina: 11.600m2

Usluga: Projektovanje; Izvođenje građevinskih, završnih, elektro-mašinskih radova, VIK radova, nabavka, isporuka i ugradnja medicinske opreme, puštanje u rad; sve po sistemu kjluč u ruke;

Zemlja: Kazahstan

Klijent: Clinical center Sofie Medgroup LLC

Status projekta: 2015