Obilazni put oko Zrenjanina

Tehnički podaci: Izgradnja dela obilaznog puta oko Zrenjanina u dužini od 4 km (od 4+915.11 do km 8 +600.84 sa dve kružne raskrsnice i izgradnjom mosta preko kanala Begej Usluga: Izvođenje radova; Zemlja: Srbija Klijent: JP  Putevi Srbije Status projekta: U toku

Modernizacije prerađivačkog kompleksa u NIS Rafineriji nafte Pančevo – Izgradnja novog postrojenja za duboku preradu nafte, postrojenja za odloženo koksovanje, Pančevo, Srbija

Tehnički podaci:Postrojenje za odloženo koksovanje (S-5300, DCU); sistem transporta koksa (S-5600, CHS) i prateća postrojenja/objekti za potrebe DCU 2000 t / dnevno sirovine 600 t /dnevno petrol koksa Usluga:Nostrifikacija svih projekata, izrada statičkih proračuna za betonske i čelične konstrukcije; izrada svih projekata pomoćnih objekata; konsultantske usluge;  provera i sertifikacija projekata cevovoda pod pritiskom; Zemlja: Srbija…