Osnovan 1951. godine u Beogradu, kao državno preduzeće za konsalting i projektovanje u oblastima energetike i vodoprivrede, ENERGOPROJEKT se tokom 70 godina poslovanja razvio u kompleksni poslovni sistem, koji integriše Energoprojekt Holding (matično društvo) i 9 zavisnih društava (od kojih 7 međunarodno aktivnih) sa sedištem u Srbiji i 20 kompanija, predstavništva i filijala u inostranstvu.

Danas, ENERGOPROJEKT je internacinalno priznata projektantsko-konsultantska, inženjering i izvođačka kompanija koja zauzima vodeću poziciju u oblastima: proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, infrastrukture, vodoprivrede i zaštite životne sredine, visokogradnje i  industrije.

ENERGOPROJEKT je i jedina kompanija u regionu koja se nalazi na listama renomiranog američkog časopisa „Engineering News Report“ među 225 najboljih međunarodnih projektantskih i 250 najboljih međunarodnih izvođačkih kompanija.

Kompanije iz sistema Energoprojekt sa sedištem u Srbiji

Naziv društva

Usluge

Oblasti delovanja

Energoprojekt Holding

Holding poslovi, pravne, finansijske, razvojne, marketinške usluge i usluge interne revizije

Zavisna društva: 4 projektantska preduzeća (Hidroinženjering, Urbanizam i arhitektura, Entel, Industrija), 3 izvođačka preduzeća (Visokogradnja, Niskogradnja i Oprema), Energodata, Sunnyville i Park 11

Terenski istražni radovi, projektovanje, konsalting, inženjering, razvoj i upravljanje projektima

Energetika: hidro-energetski sistemi, objekti i postrojenja.
Vodoprivreda i zaštita životne sredine:vodoprivredni i hidromelioracioni sistemi, postrojenja za proizvodnju i preradu voda, sistemi vodosnabdevanja i kanalizacioni sistemi

Projektovanje, konsalting, inženjering, razvoj i upravljanje projektima

Visokogradnja: projektovanje objekata visokogradnje (javni, administrativni i komercijalni objekti, konferencijski centri, bolnice i zdravstveni centri, turistički i sportski centri i objekti, stambene zgrade)

Projektovanje, konsalting, strateško planiranje, inženjering, razvoj i upravljanje projektima

Energetika: termoenergetski objekti i postrojenja, objekti za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, sistemi za prenos i distribuciju električne energije, telekomunikacioni sistemi i objekti
Vodoprivreda: postrojenja za proizvodnju i preradu vode, sistemi za prenos i distribuciju vode

Inženjering, izvođenje radova, nabavka, isporuka, ugradnja opreme i instalacija, puštanje u rad

Industrija: industrijski objekti i postrojenja (hemijska, petrohemijska, farmaceutska, duvanska, drvna, papirna, prehrambena i dr. industrije), energane, toplane, kotlarnice, distribucija gasa

Inženjering, izvođenje radova, nabavka, isporuka, ugradnja opreme i instalacija, puštanje u rad

Visokogradnja: objekti visokogradnje (administrativne, komercijalne i stambene zgrade; poslovni i konferencijski centri, bolnice i zdravstveni centri, turistički i sportski centri, industrijski, termoenergetski i objekti specijalne namene)

Inženjering, izvođenje radova, nabavka, isporuka, ugradnja opreme i instalacija, puštanje u rad

Energetika: hidroenergetski objekti i postrojenja
Infrastruktura i vodoprivreda: brane, akvadukti, vodeni tuneli, sistemi navodnjavanja, sistemi vodosnabdevanja i kanalizacije, auto-putevi i putevi, železničke pruge, mostovi, tuneli, podzemni objekti, železničke i metro stanice, komunalna infrastruktura, hidromehanička oprema i postrojenjaja

Inženjering, izgradnja, nabavka, ugradnja opreme, puštanje u rad, upravljanje projektima

Energetika: termoenergetski objekti i postrojenja, prenos i distribucija električne energije, hidroenergetska oprema
Vodoprivreda – zaštita životne sredine: postrojenja za prečišćavanje pitkih i otpadnih voda, sistemi vodosnabdevanja i kanalizacioni sistemi
Industrija: industrijski objekti i postrojenja
Elektromašinske instalacije i sistemi upravljanja za različite vrste objekata