Izgradnja „TE Kostolac B3“, Srbija

Tehnički podaci: TE 350 MW; TS 110/6kV i DV 110kV Usluga: Konsultantske usluge (prema FIDIC-u) – usluge FIDIC Inženjera; Tehnička kontrola projekta; Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji; Zemlja: Srbija Klijent: JP Elektroprivreda Srbije (EPS) Status projekta: U toku

RB Kolubara – Nova deponija za ugalj, paket C2 Infrastruktura, Srbija

Tehnički podaci: Poboljšanje energetske efikasnosti; infrastrukturni objekti za novu deponiju uglja u RB Kolubara na površinskom kopu Tamnava-Zapadno polje Usluga: Isporuka opreme i materijala za menadžment kvalitetom uglja, izvođenje građevinskih, mašinskih i elektro radova, primopredaja i puštanje u rad; Paket C2: Infrastruktura sistema za menadžment kvalitetom uglja; Zemlja: Srbija Klijent: JP Elektroprivreda Srbije (EPS) Status projekta: U…

Rehabilitacija bloka B1 i projekat izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova blokova B1 i B2 termoelektrane Kostolac B, Srbija

Tehnički podaci: Rehabilitacija 348.5 MW bloka uključujući: zamenu cevnog sistema kotla i instralaciju primarnih deNOx mera ; rehabilitaciju turbinskog postrojenja; zamenu glavnih cevovoda; rekonstrukciju elektrofiltarskog postrojenja; ugradnju sistema za odsumporavanje Usluga: Tehnička podrška u vođenju projekta; Zemlja: Srbija Klijent: EPS (Elektroprivreda Srbije) i PD Termoelektrane i kopovi Kostolac doo Status projekta: 2017

Izgradnja „Postrojenja D“ za proizvodnju električne energije i pitke vode (2.800 MW, 590.000m3/dan), Katar

Tehnički podaci: Kapacitet proizvodnje el. energije: 2.400 MW; Kapacitet proizvodnje pitke vode: 590.000 m3/dan Usluga: Konsultantske usluge; – Izbor lokacije, izradu tehničkog rešenja postrojenja, pripremu tenderske dokumentacije, izbor najpovoljnijeg ponuđača i pomoć Investitoru tokom finalnih pregovora sa izabranim IPWP izvođečem; Zemlja: Katar Klijent: KAHRAMAA (Qatar General Electricity and Water Corporation) Status projekta: 2016

Izgradnja razvodnog postrojenja Ugwuaji i 330kV dvostrukog dalekovoda New Haven – Ugwuaji, Enugu, Nigerija

Tehnički podaci: Razvodno postrojenje Ugwuaji (1 x 150MVA 330/132kV i 1 x 60MVA 132/33kV) i dvostruki dalekovod 300 kV New Haven – Ugwuaji, Enugu dužine 9km Usluga: Projektovanje; Izgradnja; Nabavka; Puštanje u rad; po sistemu klujuč u ruke; Zemlja: Nigerija Klijent: Niger Delta Power Holding Company / Federal Ministry of Power and Steel Status projekta: 2014/2015

Novo energetsko snabdevanje kliničkog centra Niš, Srbija

Tehnički podaci: Kapacitet 32 MW, 3 kotla za toplu vodu, toplotna podstanica, centralni parni kotao, CMS (centralni sistem nadzora), 8 unutrašnjih topotnih instalacija, 1.8 km gradskog toplovoda, 18 podstanica Usluga: Projektovanje; Upravljanje projektima; Izgradnja; Izvođenje radova; Nabavka; Puštanje u rad; po sistemu ključ u ruke; Zemlja: Srbija Klijent: Ministarstvo zdravlja i Klinički centar Niš Status projekta: 2012

Novo energetsko snabdevanje KCS, Beograd – kogeneracija (postrojenje za kombinovanu proizvodnja toplotne i električne energije), Srbija

Tehnički podaci: Kapacitet: 1,8MWe i 1,8MWt; tri vrelovodna kotla od po 40MW, pumpna stanica daljinskog grejanja, parni kotlovi (6t/h), pomoćna kotlarnica sa 2 parna kotla (2×2,5t/h), centralni sistem upravljanja Usluga:Projektovanje; Upravljanje projektima; Izgradnja; Izvođenje radova; Nabavka; Puštanje u rad; i dvogodišnje odžavanje; Zemlja: Srbija Klijent: Ministarstvo zdravlja i Klinički centar Srbije Status projekta: 2008