Tehnički podaci: Nasuta brana sa centralnim glinenim jezgrom, visina h=66m

Usluga: Izrada izvođačkog projekta, tehnička pomoć i nadzor;

Zemlja: Alžir

Klijent: ANBT (National Agency for Dams and Transfers)

Status projekta: u toku