Tehnički podaci: Dužina bulevara : 950 m

Usluga: Izgradnja; Puštanje u rad; Izgradnja gradske ulice sa pratećom infrastrukturom: armirano-betonski potporni zid i kanalizacija, (poprečni preseci: 300×210 cm i 400×180 cm), gasovod, vodovod, sanitarna kanalizacija, odvodi za kišnicu i 110 kV dalekovode;

Zemlja: Srbija

Klijent: Direkcija za Građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

Status projekta: 2011