Tehnički podaci: Betonski, otvoreni i zatvoreni rezervoari, pumpno postrojenje, tehničke prostorije, server soba, laboratorije.

Usluga: Izvođenje radova uključujući nabavku i isporuku mateijala,  izvođenje građevinsko-zanatskih, hidrotehničkih, elektro-energetskih, telekomunikacionih, signalnih, mašinskih i radova na internim saobraćajnicama ;

Zemlja: Srbija

Klijent: Heineken Srbija d.o.o

Status projekta: u toku