Tehnički podaci: Površina: 50.000 m2, Spratnost: 3Po+P+7+Ps

Usluga: Izvođenje radova;

Zemlja: Srbija

Klijent: GP SEVEN d.o.o. Beograd

Status projekta: u toku