1951

Osnovan 1951. godine u okviru tadašnjeg ministarstva energetike za delatnost projektovanja energetskih objekata.

1960–1970

Energoprojekt proširuje svoje poslovne aktivnosti i na projekte van granica zemlje – projektovanje, izgradnja hidrotehničkih objekata i melioracionih sistema u Turskoj, Libanu, Siriji, Pakistanu, Burmi, Indiji, Kambodži, Avganistanu, Jordanu, Tunisu, Alžiru, Egiptu, Maroku, Gani, Liberiji…Zbog proširenja poslova Energoprojekt počinje da otvara svoje kancelarije, filijale i kompanije u mnogim zemljama. Tokom ove decenije, Energoprojekt je izgradio više od 60 postrojenja za prečišćavanje vode različitih tipova i kapaciteta, 24 betonske brane različitih tipova i veličina, 34 nasute brane, 25 termoelektrane, više od 50 fabrika kao i 30 industrijskih objekata, nekoliko hiljada apartmana i na stotine stambenih zgrada.

1970

Početkom 1970. godine započinje poslovna ekspanzija u oblasti izvođenja investicionih radova u građevinarstvu ugovaranjem novih projekata i proširivanjem poslovanja na nova tržišta. Po sistemu „ključ u ruke“, Energoprojekt radi na kapitalnim projekima u Ugandi, Bocvani, Peruu, Keniji, Islandu, Centralno Afričkoj Republici, Zairu, Gabonu, Panami, Libiji kao i mnogim drugim zemljama u kojima je već bio prisutan.

1980

Godine 1980. Energoprojekt zauzima šesto mesto u svetu među konsalting kompanijama, dvadeseto mesto među inženjering kompanijama, odnosno 27. mesto među izvođačkim kompanijama prema godišnjim rang listama vodećih kompanija za projektovanje i izgradnju koje redovno objavljuje američki časopis “Engineering News Record”Od tada pa sve do danas, Energoprojekt je jedina kompanija iz regiona, koja se permanentno nalazi na ENR listi najboljih svetskih kompanija. U ovoj, četvrtoj deceniji svog poslovanja Energoprojekt intenzivira svoje aktivnosti u zemljama OPEC-a: Iraku, Kuvajtu, Iranu, Libiji, i Nigeriji.

1990-2000

Usled raspada i rata u bivšoj Jugoslaviji, političkoj, ekonomskoj i finansijskoj izolaciji Srbije, kao i Zalivskog rata, neki od internacionalnih poslova morali su biti prekinuti, dok su drugi nastavljeni ali uz mnogo veće troškove. Energoprojektova mreža inostranih filijala, ekspozitura i zajedničkih preduzeća je omogućila Energoprojektu da sačuva svoje prisustvo i aktivnost na tradicionalnim tržištima, kao i da ugovori nove projekte na novim tržištima, kao što su Rusija, Kazahstan i Kina.

1998

U Septembru 1998. Energoprojekt je započeo transformaciju vlasničke strukture iz društvenog preduzeća u akcionarsko društvo. Danas Energoprojekt sačinjavaju Holding a.d. kao matična kompanija i 9 zavisnih kompanije u svojim branšama.

2001

2001. godine započinje trgovanje akcijama Energoprojekt Holdinga na Beogradskoj berzi. Akcije Energoprojekta su pored opšteg indeksa Berze – Belexline, uključene i u tri prestižna indeksa – Belex 15 (15 kompanija sa najvećim prometom na Beogradskoj berzi), SRX (indeks formiran od strane Bečke berze, koji uključuje osam najlikvidnijih akcija) i Dow Jones Stoxx Balkan 50 Equal Weighted Index (uključuje ukupno 50 akcija iz Slovenije, kao i svih zemalja Balkana osim Crne Gore i Bosne i Hercegovine)

2007

19. jula 2007. godine Energoprojekt ulazi na A listing Beogradske berze, gde se, osim Energoprojekta, nalaze još samo tri kompanije.

Početkom novog milenijuma i šeste decenije svog postojanja, Energoprojekt nastavlja da intenzivno radi u zemlji i inostranstvu. Dominiraju poslovi ugovoreni u Kazahstanu, Nigeriji, Alžiru, Peruu i Kataru.

2017

Saglasno propisima koji regulišu tržište kapitala, početkom avgusta 2017. godine uspostavljena je nova vlasnička struktura nakon okončanja postupka preuzimanja Energoprojekt Hodling a.d.  Većinski vlasnik postao je Napred Razvoj a.d. sa povezanim licima.

 

Sistem Energoprojekt, trenutno, posluje u oko 20 zemalja širom sveta, sa prosečnim godišnjim prihodom od EUR 250 miliona i vrednošću ugovorenih poslova od preko EUR 200 miliona. Tokom 70 godina, SISTEM ENERGOPROJEKT je projektovao i realizovao kompleksne projekte u više od 70 zemalja širom sveta. U produžetku je dat kratak izbor relevantnih projekata:

 • 50 hidroelektrana različitog tipa i kapaciteta;
 • 34 termoelektrana (na nafti, gasu ili lignitu) različitog tipa i kapaciteta (sa kapacitetom bloka do 600 MW);
 • 10 solarnih i vetroelektrana
 • 15 energana;
 • 20 toplana i 34 sistema daljinskog grejanja;
 • Preko 550 trafo – stanica (naponskih nivoa do 400 kV);
 • Nekoliko hilljada kilometara dalekovoda i kablovskih mreža (naponskih nivoa do 400kV);
 • Preko 50 projekata ruralne elektrifikacije;
 • 50 postrojenja za preradu voda;
 • 40 složenih hidromelioracionih sistema;
 • Preko 30 projekata upravljanja vodama i uređenja slivova reka;
 • Oko 50 regionalnih i industrijskih sistema za vodosnabdevanje i kanalizaciju;
 • Veliki broj objekata infrastrukture (podzemni objekti, tuneli, autoputevi, regionalni putevi, piste, pruge i metro stanice);
 • Preko 1.300 složenih projekata u različitim industrijskim granama (za preradu nafte i uglja, crne i obojene metalurgije, za preradu metala, hemijske i farmaceutske industrije, za proizvodnju građevinskog materijala, drvno prerađivačke, tekstilne, kožarske, papirne, prehrambene industrije, itd.);
 • Stotinu javnih objekata;
 • 10 konferencijskih centara;
 • 1.000.000 m2 komercijalnih prostora, preko 1.000.000 m2 stambenog prostora, veliki broj bolnica, zdravstvenih centara, škola, poslovnih, turističkih i sportskih objekata;
 • Projektovanje, isporuka opreme i izrada elektro-mašinskih sistema za objekte različitih namena;
 • Projektovanje i izrada enterijera i opremanje objekata različitih namena