Tehnički podaci:92,4 MW + 105 MW + 92,4 MW

Usluga:Izrada projektno – tehničke dokumentacije;

Zemlja: Srbija

Klijent: VETROELEKTRANA BANAT DOO

Status projekta: U toku