Tehnički podaci: Dužina: 8,9 km

Usluga: Izvođenje radova; Rekonstrukcija i rehabilitacija tri gradske saobraćajnice u Kampali;

Zemlja: Uganda

Klijent: Kampala Capital City Authority

Status projekta: 2013