Tehnički podaci: Dužina: asfaltiranje 166 km, rehabilitacija 42 km

Usluga: Izvođenje radova; Asfaltiranje i rehabilitacija puta;

Zemlja: Uganda

Klijent: Uganda National Roads Authority (UNRA)

Status projekta: 2016