Tehnički podaci: Zeleni prsten dužine 10,5 km

Usluga: Izrada generalnog projekta sa prethodnom studijom izvodljivosti, istražni radovi, studija opravdanosti, projekat za građevinsku dozvolu i projekat za izvođenje

Zemlja: Srbija

Klijent: JP EPS (Elektroprivreda Srbije)

Status projekta: U toku