Tehnički podaci: Površina: 65.815 m²,
Spratnost: 2Po+ P+40

Usluga: Konsultantske usluge u funkciji „Lokalnog Konsultanta“; stručni nadzor;

Zemlja: Srbija

Klijent: Beograd na vodi d.o.o.

Status projekta: