Tehnički podaci: Dužina: 14,858 km

Usluga: Izgradnja; Izgradnja nasipa, prilaznih puteva za prelaz preko pruge, objekata za odvodnjavanje, mostova, zgrada na železnikoj stanici itd.;

Zemlja: Srbija

Klijent: Železnice Srbije a.d./RŽD International

Status projekta: 2016