Tehnički podaci: Kapacitet proizvodnje el. energije: 2.400 MW; Kapacitet proizvodnje pitke vode: 590.000 m3/dan

Usluga: Konsultantske usluge; – Izbor lokacije, izradu tehničkog rešenja postrojenja, pripremu tenderske dokumentacije, izbor najpovoljnijeg ponuđača i pomoć Investitoru tokom finalnih pregovora sa izabranim IPWP izvođečem;

Zemlja: Katar

Klijent: KAHRAMAA
(Qatar General Electricity and Water Corporation)

Status projekta: 2016