Tehnički podaci: Rekonstrukcija železničke pruge u dužini od 58 km (od km 9+896 do km 67+800) i rekonstrukcija železničke stanice „Mala Krsna“

Usluga: Izvođenje građevinskih i elektro radova;

Zemlja: Srbija

Klijent: Infrastrukture železnice Srbije, Beograd a.d,

Status projekta: U toku