Tehnički podaci: Izgradnja 2,7 km nove tramvajske pruge i rekonstrukcija 1km postojeće pruge

Usluga: Izvođenje radova

Zemlja: Srbija

Klijent: Gradska uprava grada Beograda

Status projekta: 2019.