Tehnički podaci: Kapacitet 32 MW, 3 kotla za toplu vodu, toplotna podstanica, centralni parni kotao, CMS (centralni sistem nadzora), 8 unutrašnjih topotnih instalacija, 1.8 km gradskog toplovoda, 18 podstanica

Usluga: Projektovanje; Upravljanje projektima; Izgradnja; Izvođenje radova; Nabavka; Puštanje u rad; po sistemu ključ u ruke;

Zemlja: Srbija

Klijent: Ministarstvo zdravlja i Klinički centar Niš

Status projekta: 2012