Tehnički podaci: Hidroelektrana instalisane snage 101,4 MW, vodozahvat 68 m3/s

Usluga: Nadzor;

Zemlja: Peru

Klijent: EGEMSA

Status projekta: 2016