Brana Soubella, Alžir

Tehnički podaci: Nasuta brana sa centralnim glinenim jezgrom, visina 67m Usluga: Izrada izvođačkog projekta, tehnička pomoć i nadzor; Zemlja: Alžir Klijent: ANBT (National Agency for Dams and Transfers) Status projekta: 2018

Brana Djedra, Alžir

Tehnički podaci: Nasuta brana sa betonskim ekranom (CFRD), visina 60 m Usluga: Projektovanje; Nadzor;Izrada izvođačkog projekta, tehnička pomoć i nadzor; Zemlja: Alžir Klijent: ANBT (National Agency for Dams and Transfers) Status projekta: u toku

Nadvišenje brane „Wala“, Jordan

Tehnički podaci: Nadvišenje postojeće kombinovane brane (centralni deo od valjanog betona sa nasutim delom na krajevima) sa sadšnjih 52m na oko 67m Usluga: Konsultantske usluge; Zemlja: Jordan Klijent: Ministry of Water and Irrigation – Jordan Valley Authority Status projekta: 2016

JPP projekat – Izgradnja, eksploatacija i upravljanje deponijom Vinča uključujući proizvodnju energije iz otpada, Srbija

Tehnički podaci: Približni ukupni kapacitet koji je potreban za svaku fazu deponovanja iznosi: stara deponija: 11.840.000 m3; nova deponija: 6.202.000 m3 (privremena deponija: 722.000 m3; deponija neprerađenog otpada: 4.010.000 m3; deponija za ostatake nastale nakon tret Usluga: Projektovanje i izvođenje dela građevinskih radova; Zemlja: Srbija Klijent: Beo čista energija doo Status projekta: U toku

Rekonstrukcija brane Chavimochic, Peru

Tehnički podaci: Rekonstrukcija brane, optočnog tunela i slapišta Usluga: Izvođenje radova; Rekonstrukcija betonske derivacione brane sa optočnim tunelom, postojeceg slapišta, izgradnja dva nova prelivna polja, izgradnja nove betonske konstrukcije za postavljanje sistema metalnih zatvarača i novog mostnog krana; Zemlja: Peru Klijent: Government of La Libertad Region Status projekta: 2011

Autoput E 763: Belgrade – Južni Jadran, deonica V: Lajkovac-Ljig, Srbija

Tehnički podaci: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji puta (od km 53+139.91 do km 77+118.23), ukupna dužina: 24 km Usluga:  Izgradnja; Glavni projekat i izgradnja deonice autoputa, 4 saobraćajne i 3 zaustavne trake, 9 mostova, 6 nadvožnjaka, saobraćajna petlja „Ljig“, tunela „Brančići“ sa 2 tunelske cevi dužine od po 940 m i regulacija rečnih tokova; Zemlja: Srbija Klijent:…

Preventivno čišćenje reke Ćire, Peru

Tehnički podaci: Čišćenje korita reke u dužini od 17 km, zaštita obale kamenom 20.000m3 Usluga: Izvođenje radova; preventivno čišćenje korita i formiranje „pilot“ kanala duž korita širine 100-150m na dve deonice (od km 25 do km 40 i od km 52+900 do km 53+670); Zemlja: Peru Klijent: MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego Status projekta: u toku

Izmeštanje i regulacija korita reke Kolubare, II faza, sa pritokom Peštan i pratećom infrastrukturom, Srbija

Tehnički podaci: Dužine korita reke 2,6 km i 1,8 km, izgradnja mostova, vodozahvata, crpne stanice, 2,9 km cevovoda i 3,4 km pristupnog puta Usluga: Izmeštanje i regulaciju korita reke Kolubare i Peštan, izgradnju mosta preko dve reke, izgradnja vodozahvata, crpne stanice i cevovoda za snabdevanje tehničkom vodom, izgradnja pristupnog puta i monitoring izvedenih radova; Zemlja: Srbija Klijent:…