Tehnički podaci: Površina kompleksa cca 17.200 m2; hotel površine 4.400 m2; 295 parking mesta; multifunkcionalna sala sa tribinama za 1.500 mesta; bazen; sale za vežbanje i fitnes; prostor medicinske namene; ugostiteljsko–komercijalni sadržaj; tehnički prostori; sport

Usluga: Izrada glavnog projekta;

Zemlja: Kazahstan

Klijent: Bokserski savez mangistauske oblasti

Status projekta: 2016