Poslovni rezultati

Osnovni pokazatelji poslovanja Sistema Energoprojekt za period 2016 – 2020.

Konsolidovani prihod
(u 000 EUR)
Konsolidovana bruto dobit
(u 000 EUR)
Ugovaranje
(u 000 EUR)

Finansijski izveštaji