Poslovni rezultati

Osnovni pokazatelji poslovanja Sistema Energoprojekt za period 2013 – 2017

Konsolidovani prihod
(u 000 EUR)
213,054
Konsolidovana bruto dobit
(u 000 EUR)
213,054(2)
Ugovaranje
(u 000 EUR)

Finansijski izveštaji