Poslovni rezultati

Osnovni pokazatelji poslovanja Sistema Energoprojekt za period 2017 – 2021.

Konsolidovani prihod
(u 000 EUR)
Konsolidovana bruto dobit
(u 000 EUR)
Ugovaranje
(u 000 EUR)

Finansijski izveštaji