Tehnički podaci: Kapacitet: 8.080 sedišta

Usluga: Izrada projekta za građevinsku dozvolu

Zemlja: Srbija

Klijent: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima vlade RS

Status projekta: 2019.