Misija

Naša misija je da sve ugovorene projekte realizujemo na zadovoljstvo naših investitora, poslovnih partnera i zaposlenih, uz ostvarenje interesa naših akcionara i poštujući najviše standarde društveno odgovornog poslovanja, poslovne etike i korporativnog integriteta

Vizija

Sve poslovne aktivnosti Energoprojekta su usmerene na održivi razvoj i rast svih poslovnih aktivnosti u oblastima konsaltinga, projektovanja, inženjeringa i realizaciji kompleksnih infrastrukturnih energetskih, saobraćajnih, ekoloških, industrijskih i drugih projekata, uz primenu novih tehnologija, najviših standarda energetske efikasnosti, zaštite na radu i zaštite čovekove okoline i sistema kvaliteta, uz permanentno ulaganje u razvoj i usavršavanje zaposlenih u Energoprojektu. Energoprojekt treba da zadrži lidersku poziciju u zemlji i respektabilnu poziciju na tržištima u inostranstvu.

Sistem vrednosti

Profesionalnost:
Energoprojekt pruža profesionalne usluge u svim oblastima rada i ostvaruje visok kvalitet proizvoda za svoje investitore u okvirima raspoloživog budžeta i vremena;

Inicijativa:
Energoprojekt prati i inicira promene i sprovodi ih, podstičući konkurenciju u svemu;

Inovativnost:
Energoprojekt prati razvoj novih tehnologija, razume ih i primenjuje na zadovoljstvo klijenata i sopstveno zadovoljstvo;

Održivost:
Održivost poslovnih aktivnosti Energoprojekta na svim tržištima je imperativ kompanije koji ostvaruje kompetentan menadžment i motivisani zaposleni, a zavisi od ljudi, njihove profesionalnosti i kvaliteta proizvoda koji se isporučuje klijentima;

Timski rad:
Energoprojekt podstiče timski rad i gradi sopstveni integritet podstičući članove tima da grade svoj sopstveni integritet;

Odgovornost:
Odgovornost Energoprojekta bazira na odgovornosti prema sebi, prema kompaniji i prema drugima;

Etičnost:
Energoprojekt primenjuje nultu toleranciju prema neetičkom ponašanju svih učesnika u poslovanju;

Bezbednost:
Energoprojekt primenjuje najviše standarde zaštite na radu i zaštite čovekove okoline, vodeći računa o svojim zaposlenima i ostalim učesnicima u projektu i društvenoj zajednici.

Rezultat:
Energoprojekt nastoji da ostvarenim rezultatima zadovolji interese investitora, akcionara i zaposlenih, ispunjava dogovorene ciljeve, radi kvalitetno i ostvaruje kompanijske planove;

Priznanje:
Priznanja koja za svoj rad dobija Energoprojekt su vlasništvo zaposlenih koji ih omogućavaju, a priznanja koja daje Energoprojekt zaposlenima su vlasništvo zaposlenog;