Tehnički podaci: Dužina mosta : 188 m

Usluga: Izgradnja; Izgradnja novog nadvožnjaka za železničku prugu (kontinualni nosač od prednapregnutog betona, dužine L = 188 m i sandučastog poprečnog preseka) sa izradom novog donjeg i gornjeg stroja železničke pruge;

Zemlja: Srbija

Klijent: Direkcija za Građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

Status projekta: 2010