Tehnički podaci:Terminalna zgrada: Rekonstrukcija i dogradnja do 2020: 41.200 m²
Planirana dogradnja do 2025: 28.000m²
Toplana 44 MW sa tri-generativnim postrojenjem
Postrojenje za tretman otpadnih voda: 855m3/dan
Postrojenje za tretman čvrstog otpada

Usluga: Projektovanje; Izrada kompletne projektne dokumentacije i studija izvodljivosti;

Zemlja: Srbija

Klijent: VINCI AIRPORTS SERBIA

Status projekta: u toku