Tehnički podaci:  Dužina: 100 km

Usluga: Izgradnja; Izvođenje radova; Rehabilitacija puteva – glavne pozicije: dvostruka površinska obrada kolovoza bitumenom, mašinsku stabilizaciju, izgradnju drenažnih kanala. Unapređivanje i ojačavanje postojećeg puta i odvođenje vode sa površine kolovozne kon

Zemlja: Uganda

Klijent: Uganda National Roads Authority (UNRA)

Status projekta: 2010