Tehnički podaci: DV: 2×400 KV, dužina 70 km

Usluga: Nabavka opreme, isporuka i izvođenje radova;

Zemlja: Srbija

Klijent: Elektromreže Srbije (EMS)

Status projekta: 2017