Tehnički podaci: Dvostepena brodska prevodnica dimezija 34 m x 310 m

Usluga:Izrada idejnog projekta sa studijom izvodljivosti / izrada projektne dokumentacije / nadzor

Zemlja: Srbija

Klijent: JP EPS (Elektroprivreda Srbije)

Status projekta: 2019. / 2021. / u toku