Tehnički podaci: Zeleni prsten dužine 13.7 km

Usluga: Izrada generalnog projekta sa prethodnom studijom izvodljivosti

Zemlja: Srbija

Klijent: JP EPS (Elektroprivreda Srbije)

Status projekta: U toku