Tehnički podaci: Hidroelektrana instalisane snage 101.4 MW, vodozahvat 68m3/s

Usluga: Nadzor

Zemlja: Peru

Klijent: EGEMSA (Empresa de Gueracion Electrica Machupicchu SA)

Status projekta: 2012