Tehnički podaci: Rekonstrukcija i dogradnja univerzitetskog kompleksa Narksoz; P objekta: 33.000m2; P spoljnog uređenja: 19.000m2

Usluga: Projektovanje

Zemlja: Kazahstan

Klijent: AO Univerzitet Narhoz / Verni Capital

Status projekta: u toku