Tehnički podaci: Postrojenje za odloženo koksovanje (S-5300, DCU); sistem transporta koksa (S-5600, CHS) i prateća postrojenja/objekti za potrebe DCU 2000t / dnevno sirovine 600t / dnevno petrol koksa

Usluga: Nostrifikacija svih projekata, izrada statičkih proračuna za betonske i čelične konstrukcije; izrada svih projekata pomoćnih objekata; konsultantske usluge; provera i sertifikacija projekata cevovoda pod pritiskom;

Zemlja: Srbija

Klijent: CB&I (Krajnji korisnik NIS)

Status projekta: u toku