Tehnički podaci: Jednostepena brodska prevodnica dimezija 34 m x 310 m

Usluga:Izrada idejnog projekta sa studijom izvodljivosti

Zemlja: Srbija

Klijent: JP EPS (Elektroprivreda Srbije)ava doo Ub

Status projekta: 2019.