Tehnički podaci: Nasuta brana sa betonskim ekranom (CFRD), visina 60 m

Usluga: Projektovanje; Nadzor;Izrada izvođačkog projekta, tehnička pomoć i nadzor;

Zemlja: Alžir

Klijent: ANBT (National Agency for Dams and Transfers)

Status projekta: u toku