Tehnički podaci: Fermentori kapaciteta 6×4000 hl

Usluga: Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova po sistemu “ključ u ruke”;

Zemlja: Srbija

Klijent: Heineken Srbija d.o.o

Status projekta: 2016