Tehnički podaci: Dužina: EPNG 13,217 km, Conalvias 18,64 km

Usluga: Izvođenje radova; Rehabilitacija i rekonstrukcija puta;

Zemlja: Peru

Klijent: Ministerio del Transporte y Comunicaciones (MTC), Provias Nacional

Status projekta: 2014