Aerodrom Nikola Tesla, Beograd – rekonstrukcija i dogradnja terminalne zgrade sa pratećim objektima u okviru modernizacije planirane do 2025. godine

Tehnički podaci:Terminalna zgrada: Rekonstrukcija i dogradnja do 2020: 41.200 m² Planirana dogradnja do 2025: 28.000m² Toplana 44 MW sa tri-generativnim postrojenjem Postrojenje za tretman otpadnih voda: 855m3/dan Postrojenje za tretman čvrstog otpada Usluga: Projektovanje; Izrada kompletne projektne dokumentacije i studija izvodljivosti; Zemlja: Srbija Klijent: VINCI AIRPORTS SERBIA Status projekta: u toku