Tehnički podaci: Dužina deonice: 58 km, rehabilitacija postojećih i izgradnja 3 nova mosta

Usluga: Poboljšanje, proširenje i asfaltiranje deonice puta dužine 58 km i rehabilitaciji postojećih i izgradnji tri nova mosta;

Zemlja: Peru

Klijent: Provias Nacional del Ministerio de Transporte y Comunicaciones

Status projekta: u toku