Tehnički podaci: Površina: 65,815 m²; Spratnost: 2Po+P+23+Teh

Usluga: Sve faze projekta za izmenu građevinske dozvole;

Zemlja: Srbija

Klijent: Beograd na vodi d.o.o.

Status projekta: 2018