Tehnički podaci: Dužina tunela : 745 m i 115 m

Usluga: Izgradnja; Izgradnja desne i leve tunelske cevi, svetlog otvora 110 m2, dva evakuaciona pešačka tunela svetlog otvora oko 25m2, regulacija Rakovičkog potoka u zoni izlaza iz tunela, rekonstrukcija Ulice 13. Oktobar u zoni ukrštanja, na ulaznoj strani tunela

Zemlja: Srbija

Klijent: JP Putevi Srbije a.d.

Status projekta: 2012