Tehnički podaci: Ukupna dužina trasa 65,7 km;

Usluga: Izvođenje radova; Rekonstrukcija zemljanog planuma, izgradnja propusta, perona i prilaznih puteva, izmeštanje i zaštita kablova i objekata;

Zemlja: Srbija

Klijent: Železnice Srbije a.d./RŽD International

Status projekta: 2016