Tehnički podaci: Hotel i stambena kula visine 168m; Površina: 65.815 m²; Spratnost: 2Po+ P+40

Usluga: Urbanistički projekat; Konsultantske usluge u funkciji „Lokalnog Konsultanta“; stručni nadzor;

Zemlja: Srbija

Klijent: Beograd na vodi d.o.o.

Status projekta: u toku